strona_baner

Kable wysokiego napięcia

 • Kabel wysokiego napięcia

  Kabel wysokiego napięcia

  Medyczny aparat rentgenowski, taki jak przenośny, przenośny, standardowy, DR, diagnostyczny, ramię C, ramię U itp. A także sprzęt do tomografii komputerowej (CT) i angiografii.
  Przemysłowe i naukowe urządzenia rentgenowskie lub urządzenia wykorzystujące wiązkę elektronów, takie jak mikroskopia elektronowa i urządzenia do dyfrakcji promieni rentgenowskich.
  Sprzęt do testowania i pomiaru wysokiego napięcia małej mocy.

 • Kabel wysokiego napięcia 75KV

  Kabel wysokiego napięcia 75KV

  Medyczne aparaty rentgenowskie, takie jak mobilny aparat rentgenowski, przenośny aparat rentgenowski, standardowy aparat rentgenowski, DR, diagnostyczny aparat rentgenowski, ramię C, ramię U itp. Jak również tomografia komputerowa (CT) i sprzęt do angiografii.Przemysłowy i naukowy sprzęt rentgenowski lub sprzęt wykorzystujący wiązkę elektronów, taki jak mikroskop elektronowy i sprzęt do dyfrakcji promieni rentgenowskich.

 • Kabel wysokiego napięcia 90 kv

  Kabel wysokiego napięcia 90 kv

  Kable wysokonapięciowe NK90kVDC do promieniowania rentgenowskiego - 3 przewody z normalnym złączem Zastosowanie obejmuje:

  • Medyczny aparat rentgenowski, taki jak mobilny aparat rentgenowski, przenośny aparat rentgenowski, standardowy aparat rentgenowski, DR, diagnostyczny aparat rentgenowski, ramię c, ramię u itp. A także sprzęt do tomografii komputerowej (CT) i angiografii.
  • Przemysłowe i naukowe urządzenia rentgenowskie lub urządzenia wykorzystujące wiązkę elektronów, takie jak mikroskopia elektronowa i sprzęt do dyfrakcji promieni rentgenowskich.
  • Sprzęt do testowania i pomiaru wysokiego napięcia małej mocy.
 • Wtyczki i gniazda kablowe wysokiego napięcia

  Wtyczki i gniazda kablowe wysokiego napięcia

  Wtyczki i gniazda kabli wysokiego napięcia można stosować w aparatach rentgenowskich, tomografach komputerowych itp.

 • Kabel wysokiego napięcia łokcia medycznego

  Kabel wysokiego napięcia łokcia medycznego

  Kabel wysokiego napięcia łączy generator wysokiego napięcia z głowicą lampy rentgenowskiej w dużych i średnich aparatach rentgenowskich.Funkcja polega na wysyłaniu wysokiego napięcia wyjściowego przez generator wysokiego napięcia do dwóch biegunów lampy rentgenowskiej i wysyłaniu napięcia ogrzewania żarnika do żarnika lampy rentgenowskiej.