strona_baner

Aktualności

Pakuje się i wysyła 50 kabli wysokiego napięcia eksportowanych przez zagraniczne firmy handlowe

Kable wysokiego napięcia firmy Newheek są stosowane w aparatach rentgenowskich, DR, CT i innym sprzęcie.Są ważnymi częściami do łączenia lamp rentgenowskich i generatorów wysokiego napięcia.Materiałem przewodnika kabli wysokiego napięcia jest izolacja z cynowanej miedzi.Thekabel wysokiego napięciaosłona wykonana jest z PCV.Istnieją dwa typy kabli wysokiego napięcia: 75 kV i 90 kV.Istnieją tylko dwa rodzaje złączy prostych i kolankowych dla kabla wysokiego napięcia.Długość kabla wysokiego napięcia może być inna niż stała długość naszej firmy.Dostosowane do zapotrzebowania.

kabel wysokiego napięcia

W zeszłym tygodniu ukończono produkcję 50 kabli wysokiego napięcia dostosowanych do potrzeb klientów z handlu zagranicznego, które dzisiaj zostaną zapakowane i wysłane na eksport.Stosując kable wysokiego napięcia należy zwrócić uwagę, aby kable wysokiego napięcia nie uległy nadmiernemu zgięciu.Promień zgięcia nie powinien być mniejszy niż 5-8 średnicy kabla, aby uniknąć pęknięć i zmniejszyć wytrzymałość izolacji.Zawsze utrzymuj kable suche i czyste, aby uniknąć erozji oleju, wilgoci i szkodliwych gazów, aby zapobiec starzeniu się gumy.Witamy nowych i starych klientów, którzy przychodzą i składają zamówienia.

Kabel wysokiego napięcia (Kabel wysokiego napięcia) to kabel służący do przesyłu energii elektrycznej wysokiego napięcia.Kabel WN składa się z przewodu i warstwy izolacyjnej.Kabel WN powinien być całkowicie izolowany.Oznacza to, że mają kompletny system izolacji znamionowej, który obejmuje izolację, warstwę półzamkniętą i metalową osłonę.

We wszystkich zastosowaniach izolacja kabli WN nie może ulec pogorszeniu w wyniku naprężeń wysokiego napięcia, energii elektrycznej generowanej przez wyładowanie ozonu w powietrzu lub śledzenia.System kabli wysokiego napięcia musi zapobiegać kontaktowi przewodów wysokiego napięcia z innymi przedmiotami lub osobami oraz musi ograniczać i kontrolować prądy upływowe.Konstrukcja złączy i zacisków kabli WN musi kontrolować naprężenia wysokiego napięcia, aby zapobiec uszkodzeniu izolacji.

Produkowane przez nas kable WN znajdują zastosowanie głównie w zastosowaniach medycznych.Stosowane są głównie w aparatach rentgenowskich, CT i DR.Jego główne zalety to:

1. Kabel WN można wykorzystać do podłączenia lampy rentgenowskiej i generatora wysokiego napięcia.

2. Kable WN można dostosować do różnych zastosowań.

3. Kabel WN może zapewniać dwie metody połączenia kolanka prostego.

4. Długość kabla WN można dostosować.

5. Akcesoria do kabli WN można zamówić osobno.


Czas publikacji: 17 listopada 2021 r